• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Důležité termíny
13. 2. 2017 Vyhlášení soutěže
f 2. 4. 2017 Odevzdání příspěvků
g 14. 4. 2017 Harmonogram prezentací
15.4. 21. 4. 2017 Soutěž
     
Vyhlášení studentské soutěže SVOČ 2017
 

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni jako každoročně vyhlašuje pod záštitou děkana fakulty doc. Ing. Jiřího Hammerbauera, Ph.D. a prorektora pro studijní a pedagogickou činnost Doc. Mgr. Ladislava Čepičky, Ph.D. studentskou odbornou soutěž SVOČ 2017.

Přihlaste se do soutěže, prezentujte svou odbornou činnost a získejte nové zkušenosti!

Vyhlášené kategorie:

1)      Nejlepší studentská práce (semestrální, kvalifikační) pro studenty Bc. a NMgr.

(můžete přihlásit svou práci vytvořenou v rámci standardního studia)

2)      Odborná práce pro studenty Bc. a NMgr.

(odborná činnost nad rámec standardního studia – výsledky získané při spolupráci s fakultou, katedrou, výzkumným centrem - zajímavá data zjištěná v rámci práce na bakalářské či diplomové práci)

3)      Vědecká práce pro studenty Ph.D.

(vlastní vědecká a tvůrčí činnost studenta doktorského programu: např. prezentace významného výstupu spadajícího nebo plánovaného do RIV mimo výsledků projektů a zakázek) 

Do soutěže se přihlásíte zasláním příspěvku dle šablony, v případě kategorie 1) i přiložením  samotné práce, v případě kategorie 3) přiložením publikace nebo krátké výzkumné zprávy v rozsahu 4 A4.

 
Informace o soutěži
 
Každý autor připraví do 2. 4. 2017 příspěvek v rozsahu jedné A4 dle zveřejněné šablony a zašle ho garantovi soutěže s přílohou do 2. 4. 2017 12:00, společně se souhlasem s publikací příspěvku ve sborníku. Dne 21. 4. 2017 proběhnou prezentace příspěvků a následně vyhodnocení a předání cen. Bližší harmonogram prezentací bude uveřejněn 14. 4. 2017.
 
Sponzoři ročníku 2017
Daikin
Bosh
MB Tech
ZF
     
Tématické okruhy

Elektrotechnika

Elektronika

Elektroenergetika

 

Ke stažení
Šablona
Prohlášení
dot
d
template_doc
Fotografie z předchozích ročníků
SVOČ 2015
SVOČ 2014 f d
Kontakt
Garant SVOČ Pavel Trnka
doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D.
KET - FEL - ZČU
Univerzitní 26
306 14 Plzeň

Tel: +420 377 634 518