• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Důležité termíny
11.2. 11. 2. 2019 Vyhlášení soutěže
2.4. 4. 4. 2019 Odevzdání příspěvků
14.4. 10. 4. 2019 Harmonogram prezentací
21.4. 12. 4. 2019 Soutěž
     
Studentská odborná soutěž SVOČ 2019
 

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni jako každoročně pořádá pod záštitou děkana fakulty prof. Ing. Zdeňka Peroutky, Ph.D. studentskou odbornou soutěž SVOČ 2019.

Vyhlášené kategorie:

1) Nejlepší studentská práce (semestrální, kvalifikační) pro studenty Bc. a NMgr. (můžete přihlásit svou práci vytvořenou v rámci standardního studia)

2) Odborná práce pro studenty Bc. a NMgr. (odborná činnost nad rámec standardního studia – výsledky získané při spolupráci s fakultou, katedrou, výzkumným centrem - zajímavá data zjištěná v rámci práce na bakalářské či diplomové práci)

3) Vědecká práce pro studenty Ph.D. (vlastní vědecká a tvůrčí činnost studenta doktorského programu: např. prezentace významného výstupu spadajícího nebo plánovaného do RIV mimo výsledků projektů a zakázek)

 
Informace o soutěži
 
Každý autor připraví do 4. 4. 2019 příspěvek v rozsahu jedné A4 dle zveřejněné šablony a zašle ho garantovi soutěže s přílohou do 4. 4. 2019 12:00, společně se souhlasem s publikací příspěvku ve sborníku. Dne 12. 4. 2019 proběhnou prezentace příspěvků a následně vyhodnocení a předání cen. Bližší harmonogram prezentací bude uveřejněn 10. 4. 2019.
 
Sponzoři ročníku 2019
Daikin
Akka
MB Tech
ZF
witte
Škoda Trnasportation a.s.
 
Tématické okruhy

Elektrotechnika

Elektronika

Elektroenergetika

 

Ke stažení
Šablona
Prohlášení
dot
d
template_doc
Fotografie z předchozích ročníků
SVOČ 2015
SVOČ 2014 f
Kontakt
Garant SVOČ Pavel Trnka
doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D.
KET - FEL - ZČU
Univerzitní 26
306 14 Plzeň

Tel: +420 377 634 518