• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Důležité termíny
13.2. 12. 2. 2018 Vyhlášení soutěže
2.4. 6. 4. 2018 Odevzdání příspěvků
14.4. 13. 4. 2018 Harmonogram prezentací
21.4. 20. 4. 2018 Soutěž
     
Studentská odborná soutěž SVOČ 2018
 

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni jako každoročně pořádá pod záštitou děkana fakulty prof. Ing. Zdeňka Peroutky, Ph.D. a prorektora pro studijní a pedagogickou činnost Doc. Mgr. Ladislava Čepičky, Ph.D. studentskou odbornou soutěž SVOČ 2018.

Vyhlášené kategorie:

1) Nejlepší studentská práce (semestrální, kvalifikační) pro studenty Bc. a NMgr. (můžete přihlásit svou práci vytvořenou v rámci standardního studia)

2) Odborná práce pro studenty Bc. a NMgr. (odborná činnost nad rámec standardního studia – výsledky získané při spolupráci s fakultou, katedrou, výzkumným centrem - zajímavá data zjištěná v rámci práce na bakalářské či diplomové práci)

3) Vědecká práce pro studenty Ph.D. (vlastní vědecká a tvůrčí činnost studenta doktorského programu: např. prezentace významného výstupu spadajícího nebo plánovaného do RIV mimo výsledků projektů a zakázek)

Harmonogram prezentací pro studenty ke stažení zde.

Fotografie z prezentací a vyhlášení výsledků z předchozího ročníku - SVOČ 2017

 

 

 
Informace o soutěži
 
Každý autor připraví do 6. 4. 2018 příspěvek v rozsahu jedné A4 dle zveřejněné šablony a zašle ho garantovi soutěže s přílohou do 6. 4. 2018 12:00, společně se souhlasem s publikací příspěvku ve sborníku. Dne 20. 4. 2018 proběhnou prezentace příspěvků a následně vyhodnocení a předání cen. Bližší harmonogram prezentací bude uveřejněn 13. 4. 2018.
 
Sponzoři ročníku 2018
Daikin
Bosh
MB Tech
ZF
witte
Škoda Trnasportation a.s.
 
Tématické okruhy

Elektrotechnika

Elektronika

Elektroenergetika

 

Ke stažení
Šablona
Prohlášení
dot
d
template_doc
Fotografie z předchozích ročníků
SVOČ 2015
SVOČ 2014 f
Kontakt
Garant SVOČ Pavel Trnka
doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D.
KET - FEL - ZČU
Univerzitní 26
306 14 Plzeň

Tel: +420 377 634 518